Jogi nyilatkozat

 Írta:   Ajibola Rita Wanda Pszichológus, online terapeuta, pszichológus, pár- és családterapeuta, kulturális antropológus, tanár 

I. A nyilatkozatról

 

1. Ajibola Rita Wanda, pszichológus, továbbiakban "Honlap Üzemeltetője" a tulajdonában és kezelésében lévő onlinepszichologus4u.com oldalra vonatkozó

 

- szerzői jogokról,

- személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról,

- az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről,

- az érintettek jogairól, ezek érvényesítésének lehetőségeiről

 

ezúton tájékoztatja a tisztelt látogatókat és felhasználókat, melyet magára nézve kötelező erővel ismer el.

 

2. Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről rendelkezéseit, illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait.

 

3. A jelen közlemény célja, hogy szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során.

 

 

II. Copyright - szerzői jogok

 

1. Azzal, hogy belép "Honlap Üzemeltetője" által fenntartott onlinepszichologus.com oldalra, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem

 

2. A fent felsorolt oldalon található tartalom Ajibola Rita Wanda, online pszichológus továbbiakban "Honlap Üzemeltetője" szellemi tulajdona.

 

3. A "Honlap Üzemeltetője" fenntart minden, az oldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. Az oldalhoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

 

4. A "Honlap Üzemeltetője" előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos az oldalak és oldal egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. Az oldal tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

 

5. Az "Honlap Üzemeltetője" oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

 

6. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A "Honlap Üzemeltetője" követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

 

7. Az oldalról adatokat átvenni csak az oldalra történő hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő

 

a) nem módosítja az eredeti információt,

 

b) az oldalra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

 

8. Az I. pontban felsorolt domain nevek szerzői jogi védelmet élveznek, védjegyoltalomban részesülnek, felhasználásuk - a hivatkozás kivételével - kizárólag a "Honlap Üzemeltetője" előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

 

9. Az oldal által felhasznált adatok, fotók, audiovizuális anyagok szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

 

10. A "Honlap Üzemeltetője" pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

 

 

III. Az adatkezelő

 

Az adatok kezelője:

Ajibola Rita Wanda,  továbbiakban "Honlap Üzemeltetője"

 

A "Honlap Üzemeltetője" kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ezirányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

Az oldalrendszer úgynevezett cookie-kat (működéshez szükséges sütik, statisztikai sütik, hirdető- és célzó sütik) és session ID-t használ a szolgáltatások magasabb színvonalának érdekében. Ezek nem tartalmaznak semmiféle személyes adatot, és az oldal elhagyásakor automatikusan törlődnek.


Az oldalon regisztráció nem lehetséges, emiatt nem tárolunk sem felhasználónevet, sem egy működő e-mail címet.

 

Az oldalon kapcsolatfelvételi űrlapot üzemeltetünk, melynek adatai a kapcsolat felvevő személy kezdeményezésére történő törlésig maradnak a rendszerben.

A kapcsolatfelvételi űrlap adatainak törlését a wandapszichologus@gmail.com e-mail címen kell kezdeményezni. A törlés pillanatában helyreállíthatatlanul megsemmisül a felhasználóhoz kötődő minden adat.

 

IV. Jogérvényesítési lehetőségek

 

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az oldal üzemeltetői megsértették személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.